Erbjudande
Genom föreläsning inspirerar jag och ger en första insikt.

Genom workshop börjar jobbet med att se sig själv och varandra och börja använda verktygen för att öka gruppens produktivitet och arbetsglädje.

Genom individuell coaching jobba med att locka fram individens fulla potential.


AKTUELLT:
Föreläsningen "Att välja lycka: Om vägen in i utmattning och vägen bort från den".
Läs mer här [PDF, 68kb]


» Föreläsning & inspiration

» Workshops

» Individuell coaching

» Övriga erbjudanden

Föreläsning och inspiration
Skapa en första insikt kring vad och hur man kan påverka sig själv.
Ge inspiration till att fundera över sin egen situation. Visa på verktyg att använda.


Beskriva resan in och ut ur utmattning kopplat till evidensbaserade kognitiva modeller för att visa på att förändring är möjligt och hur man gör det. Hur man skapar och jobbar med sitt eller gruppens lyckoprojekt.

”Inspiration av att bry mig om mig själv”
”Våga säga nej. ALLT gick rakt in i hjärtat”
”Terés är inspirerande bara genom sitt varande. Duktig föreläsare, ger av sig själv, humor och stor insikt”
”Föreläsningen kom väldigt lägligt och gav massor av nytänk och energi! Det är lätt att bara köra vidare utan att stanna upp och reflektera, fast det är precis det man behöver göra ibland.”

Alla som lyssnat på föreläsningen har i utvärderingarna svarat JA på frågan om de kommer ha nytta av föreläsningen i framtiden!

Detta anpassas av vad ni vill ha fram för budskap, knutet till ert företag och vad ni behöver få fram just nu.

Andra exempel på föreläsningar:
• Mål. Motivation och hinder
• Stresshantering. Metoder och verktyg
• Hantera negativa tankarWorkshop, Gruppdynamik, öka produktiviteten
Större nyttjande av varje individs fulla potential skapar produktivitet och arbetsglädje!
Skapa en mer produktiv grupp som kan dra nytta av varandras talanger och är medvetna om sin förbättringspotential.


Workshops där gruppen startar med ett ”lyckoprojekt” för gruppen. En SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oppotuinites, Threats) analys för varje individ som gruppen sedan sammanställer till en lyckobeskrivning över teamet och hur varje individ bidrar bäst till ökad arbetsglädje och produktivitet. Genom kognitiv coaching kan man senare jobba vidare med individuella utvecklingspotentialer och svagheter.

”Mycket effektiv och bra workshop”
”Inspirerande, naturlig och okomplicerat sätt. Får till ett engagemang i gruppen. Kanonbra genomfört.”
Kunders utvärdering av ledning och planering av workshopar (på en skala 1-5) är 4,6Individuell kognitiv coaching
Skapar mer lönsamma och mer produktiva medarbetare som lättare hanterar utmaningar. Medarbetare som tar sitt ansvar kring inställning och personlig utveckling.

Kognitiv Coaching har enligt studier ökat livskvalitén och förmågan att uppnå mål (Grant, 2003)*

”Det är jättetungt på jobbet just nu, men inom mig har jag ändå den där sköna känslan av att jag duger ändå, jag gör mitt bästa, mer kan jag inte göra. Så, jag gör mitt bästa för att vara snäll mot mig själv och inte vara som innan, som var den raka motsatsen”
”Jag vet att jag mår dåligt i vissa situationer och känt att jag inte kunnat "hjälpa mig själv" i den utsträckning som behövs för att jag ska må bättre. Detta ville jag göra i en positiv anda och med användbara verktyg och tydliga målsättningar. Det tycker jag att coachingen hjälper mig med.”

* Grant, A.M. (2003). The impact of life coaching on goal attainment, metacognition and mental health. Social Behaviour and Personality, 31, 253-264.

FreeGrowing följer Association for Coaching etiska riktlinjer.Övriga erbjudanden: Lyckoträffar
Nöjdare medarbetare med ökad självkänsla och förtrogna med verktyg att förebygga ohälsa och öka livs och arbetsglädje.

Deltagarna får öva på verktygen från föreläsningen plus prova olika metoder att tanka energi och hitta vad man vill. Efter 10 gånger får gruppen en fast agenda som de själva sedan kan använda i fortsatta träffar utan mig.

Passar bäst de som behöver närma sig nya sätt att vara och tänka med försiktighet och där trygghet och dela erfarenheter är en viktig del.

”Ett stort och varmt tack till dig, Terés, för våra träffar. De har varit värmekällor/ ljuspunkter i tillvaron och jag har lärt mig så mycket, både om mig själv, och om strategier och sätt att ta hand om mig själv”