Eva Forsblom, Leveransansvarig på Swedbank

Dominique Vos, Head of Cash Operations Swedbank

Lars Lundgren, Head Of Delivery Group Sweden, Swedbank
Tidigare Handledare: Kristina Gyllensten, leg psykolog, DPsych, Coach adSapiensKommentar från en kund.
I den grupp som jag ansvarade för, var vi ett gäng starka individer med enorm potential, drivkraft och kunskap. Vi hade en delad organisation, där jag hade personalansvaret för några i gruppen men inte alla. Trots att jag inte hade det direkta personalansvaret för alla så hade jag ansvaret för att vi skulle agera som en enad grupp gentemot våra kunder, kandidater och medarbetare, med fokus på att vara personliga, kompetenta och innovativa i varje möte.

Gruppen hade ständigt varit i förändring, nya människor har tillkommit och medan andra har gått vidare. Med organisationens struktur och den nya sammansättningen av gruppen var vi, tyvärr inte, det sammansvetsade gänget som vi alla ville vara.

Syftet med Workshopen/dagen var att kunna dra nytta av varandras olikheter för att effektivisera vårt arbete. Detta samtidigt som vi alla ska göra det vi mår bra av, för att kunna vara lycklig på jobbet!

Under dagen fick vi dels en föreläsning av Terés om hennes väg in och ur ”utmattningen”. Det här gav oss alla en tankeställare om hur viktigt det är att göra det JAG mår bra, för att kunna prestera och leverera ett bra resultat. Och vikten av att våga säga NEJ, att det här mår jag inte bra av, vare sig det beror på andras eller eget agerande.

Med föreläsningen som grund, fortsatte vi dagen med gruppövningar. Där fick vi lärda oss om varandras olikheter och styrkor. Vi trodde nog att vi alla kände varandra ganska bra, men här fick vi lära oss mycket nytt om varandra. Vilket också gav en förklaring till varför vi agerar och reagerar som vi gör.

Av dagen fick vi med oss olika frågeställningar om vad vi som grupp och individer behövde arbeta vidare med, för att lyckas nå våra högt uppsatta mål.

Detta var början till ett gemensamt arbete för att effektivisera och optimera gruppen i vårt dagliga arbete och vid våra möten med Kund, Medarbetare och Kund och samtidigt vara lyckliga på arbetet!

Det är väldigt lätt att glömma bort lyckan på jobbet, bland alla krav och aktiviteter som vi själva och andra ställer på oss.

Mycket tack vare dem coachmail, som vi alla fick 1 ggr/vecka av Terés, hjälpte oss att gå vidare med att nå våra egna och gruppens mål, och samtidigt vara lycklig på arbetet!

Terés är en mycket inspirerande och kunnig föreläsare och Workshopledare, som med sina egna erfarenheter och förmåga att lyssna och ställa rätt frågor, skapar ett stort förtroende för vad hon säger och gör! Hon vet vad hon talar om!

Maria Fhinn
Försäljningschef
Manpower Region Norra Sverige