Medvetet Självledarskap


Ett utvecklingsprogram för individer eller grupper där målet är att ge dig  redskap och kunskap att kunna leda dig själv på ett medvetet sätt till att må som bäst och leverera som mest. Finns både online och on site.


 • Clifton Strength Finder - Talanger
 • Stresshantering
 • Målstyrning
 • Motivation och demotivation
 • Själförtroende/Självacceptans
 • Hantera negativa/hindrande tankar
 • Relationer med mig själv och andra


Analyser


Analyser hjälper dig förstå dig själv och andra bättre. De blir ett stöd i att förstå vad du behöver och bidrar med. Plus att förståelsen för andra ökar och förmågan att kommunicera med olika personer förbättras.


StrengthsFinder

En analys där allt fokus ligger på dina talanger. Enligt Gallup är att använda sina 5 starkaste talanger den viktigaste faktorn till att bli riktigt framgångsrik, oavsett vilka talanger det är. Du kan göra en analys för att få reda på dina 5 starkaste talanger.


IPU Talent Insights 

IPU Talent Insights är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre.Individuell Psykologisk coaching

med kognitiv beteendeinriktning


Befinner du dig inför en förändring och behöver reda ut tankarna och få en tydlig målstyrd väg framåt?

Finns det situationer du känner att du inte kan vara ditt bästa jag eller når du inte de mål du vill?

Vill du ta dig vidare eller göra en förändring men vet inte hur?


Alla typer av utmaningar handlar om att hitta metoder och modeller för att hantera utmaningen och ta sig igenom och förbi den.

Vad vill du uppnå i din karriär, ditt liv eller med din hälsa?

Vilka utmaningar har du kring dig själv, ditt jobb eller king relationer?


Mitt jobb som coach är att 

 • Tillhandahålla metoder/ modeller som passar dig och din situationan.
 • Ge dig handlingskraft och förmåga att hantera din situation .Övriga tjänster


 • Föreläsningar
 • Grupputvekling
 • Workhops
 • Författarsamtal