ANALYSER


Anbalyser kan hjälpa dig sätta ord på egenskaper, beteenden eller talanger. De kan också hjälpa dig förstå dig själva och andra bättre. Det ger möjligheter till bättre kommunikation, sammarbete och ger större förståelse av olikheter. Vi är alla unika och har talanger som behövs!

Vet du vilka talanger du har? 

Vad du behöver för att fungera som bäst?

Vet du varför kollegan agerar som den gör?

Vet du varför du blir trött av vissa uppgifter men andra inte?

Strengthsfinder


Strengthsfinder har  gjorts  över 15 miljoner gånger sedan den introducerades. Den beskriver våra talanger och styrkor. Den visar på vad vi bidrar med bara genom att vara oss själva och hur det talangerna kan utvecklas till styrkor.

När du sedan jobbar vidare med analysen skapar det ett större fokus också  på talanger hos dig själv och hos andra.

Den är till stor nytta  i individuell coaching och kan med stor fördel användas i grupper/team.

IPU Talent Insights 


IPU Talent Insights är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre.


Ett kraftfullt verktyg som ger en utförlig rapport och insikter om:

  • vad just du bidrar med
  • hur du kommunicerar
  • hur andra kommunicerar
  • ditt bidrag till organisationen
  • nyckeln till motivation
  • tidstjuvar
  • optimal arbetsmiljö
  • vilka effekter din personliga beteende- och drivkraftskombination kan ge
  • m.m


Kan med fördel användas både i individuell coaching och i arbete ned grupper/team


IPU Talent Insight

- Beteende och drivkrafter

- 60 min återkopplingPrivat: 4000 kr

Företag: Offert

IPU Talent Insigt + Individuell Coaching

- Beteende och drivkrafter

- Återkoppling 60 min

- Individuell coaching 2*60 min


Privat: 6000 kr

Företag: Offert

IPU Talent Insight grupp

- Beteende och drivkrafter

- Individuell återkoppling 30 min

- Workshop 4-8 timmar

Delge talanger och bygga plan för hur alla bidrar som mest och mår som bäst.

StrengtsFinder + onlinecoaching i LifeVille

- StrengthsFinder top 5

- Online program med coaching i verktyget LifeVille

- Återkoppling på din profil via ZOOM


Privat: 950 kr

Företag: Offert

StrengthFinder + Individuell Coaching

- StrengthsFinder top 5

- Återkoppling på din analys 50 min

- Individuell coaching 2*60 min


Privat: 3200 kr

Företag: Offert

StrengtsFinder grupp

-StregtsFinder top 5

- Workshop 4-8 timmar

Delge talanger och bygga plan för hur alla bidrar som mest och mår som bäst.Offert