Medvetet Självledarskap


Ett utvecklingsprogram för individer eller grupper där målet är att ge dig  redskap och kunskap att kunna leda dig själv på ett medvetet sätt till att må som bäst och leverera som mest. Finns både online och on site.


  • Clifton Strength Finder - Talanger
  • Stresshantering
  • Målstyrning
  • Motivation och demotivation
  • Själförtroende/Självacceptans
  • Hantera negativa/hindrande tankar
  • Relationer med mig själv och andra


Dalkulla på Vift i Dubai - fördomar, förändring och Ferraris


Debutboken ”Dalkulla på vift i Dubai” beskriver med humor familjens fyra år i Dubai och innehåller en hel del verktyg från författarens arbete som kognitiv beteendecoach. 

Läs mer på www.teressalmi.se

Övrigt