Your life is your garden,

Your thougts are the seeds.

If your life isn't awesome,

You,ve been watering the weeds.


- UNKNOWN


MEDVETET SJÄLVLEDARSKAP


Vill du bli mer framgångsrik genom att använda dina talanger.

Vill du prova metoder som skapar förutsättningar att bli ditt bästa jag och må bättre på köpet?

Vill du skapa varaktig förändring?

 

Det finns beprövade metoder som hjälper oss bli vårt bästa jag och må som bäst. Här får du möjlighet att prova flera för att avgöra vilka som passar just dig bäst. Dessutom kommer du få göra analysen CliftonStrengths. Den hjälper dig att få insikt i vilka dina 5 starkaste talanger är. Vad det är som gör dig unik!


Medvetet självledarskap handlar på ett medvetet sätt leda sig själv. Detta genom att kunna:

 • Välja vem du vill vara
 • Påverka hur du mår
 • Påverka hur du agerar
 • Påverka din egen motivation
 • Påverka/hantera stress 
 • Vända negativa tankar
 • Sätta mål och styra mot mål


När vi inser att vi själva kan påverka. Då blir vi mindre drabbade och mera självskapande vilket leder till att vi mår bättre och presterar det vi vill.


" Inspirerande och värdefull"


 

FreeGrowing – Medvetet Självledarskap 


Ett utvecklingsprogram för individer eller grupper där målet är att ge varje individ redskap och kunskap att kunna leda sig själv på ett medvetet sätt till att må som bäst och leverera som mest.


8*2 timmar utspritt över 4-8 veckor. Gärna på deltagarnas arbetsplats för att så mycket som möjligt direkt implementera modellerna/verktygen i vardagen för att kunna skapa en varaktig skillnad. Hela programmet innehåller 4 moduler


 • Strengtsfinder - Talanger
 • Stresshantering
 • Målstyrning, Motivation och demotivation
 • Hantera negativa/hindrande tankar

INDIVIDUELLT PROGRAM

16 timmar utbildning och coaching15 000 kr


GRUPP

6-16 deltagare

1-4 modulerOffert

VAD SÄGER DELTAGARNA

INSPIRERANDE & VÄRDEFULL

Yvonne Calmf

- Desiger/ägare Yvone Christa NY

Jag verkligen älskar denna kurs , så otroligt inspirerande och värdefull

GLIMMRANDE UPPLÄGG

Jenny Collén

- Coach

Upplägget fungerar alldeles glimrande!

FOKUSERAR PÅ DET SOM ÄR BRA

Åsa Carlberg Broman


Man får chansen att fokusera på det som man verkligen är bra på istället för att fastna i det man inte är så bra på.