IPU Talent Insights 


IPU Talent Insights är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre.


Ett kraftfullt verktyg som ger en utförlig rapport och insikter om:

  • vad just du bidrar med
  • hur du kommunicerar
  • hur andra kommunicerar
  • ditt bidrag till organisationen
  • nyckeln till motivation
  • tidstjuvar
  • optimal arbetsmiljö
  • vilka effekter din personliga beteende- och drivkraftskombination kan ge
  • m.m


Kan med fördel användas både i individuell coaching och i arbete ned grupper/team


IPU Talent Insight

- Beteende och drivkrafter

- 60 min återkopplingPrivat: 4000 kr

Företag: Offert

IPU Talent Insigt + Individuell Coaching

- Beteende och drivkrafter

- Återkoppling 60 min

- Individuell coaching 2*60 min


Privat: 6000 kr

Företag: Offert

IPU Talent Insight grupp

- Beteende och drivkrafter

- Individuell återkoppling 30 min

- Workshop 4-8 timmar

Delge talanger och bygga plan för hur alla bidrar som mest och mår som bäst.